Is jouw backoffice ABU lid
of alleen maar ABU volgend?

De risico's van werken met een uitzendbureau
dat géén ABU lid is


De ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen) is de grootste brancheorganisatie binnen de uitzendbranche waar uitzendbureaus lid van kunnen worden. Als een uitzendbureau lid is van ABU dan wordt het regelmatig gecontroleerd op correcte toepassing van de ABU cao, de cao voor uitzendkrachten.

ABU leden en ABU volgers

ABU-leden staan voor kwaliteit en goed werkgeverschap. Nederland kent ruim 15.000 uitzendbureaus maar slechts ongeveer 600 daarvan zijn volwaardig lid van de ABU. De andere uitzendbureaus volgen alleen de ABU cao. Maar er kleven risico’s aan het werken met een bureau dat geen ABU lid is. Met name tijdens de periode dat de ABU cao niet algemeen verbindend is. In deze whitepaper bespreken we de belangrijkste verschillen tussen uitzendbureaus die lid zijn van de ABU en uitzendbureaus die alleen de ABU volgen.

Is jouw backoffice ABU lid?

Is jouw backoffice eigenlijk wel ABU lid? Of volgen ze alleen de ABU cao? Veel intermediairs denken dat hun backoffice een ABU lidmaatschap bezit, terwijl dit niet altijd het geval is. Soms wordt zelfs ten onrechte het logo van de ABU op de website getoond, terwijl het bedrijf helemaal geen lidmaatschap van de ABU bezit!

ABU cao

De ABU cao is de bedrijfstak-cao voor uitzendkrachten. Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken over arbeidsvoorwaarden staan. Bijvoorbeeld over loon, toeslagen, betaling van overwerk, werktijden, proeftijd, opzegtermijn of pensioen. Dit is een collectieve afspraak die binnen een sector geldt.

Algemeen verbindend verklaring (AVV)

Partijen met een bedrijfstak-cao kunnen de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) vragen of de cao voor de gehele bedrijfstak kan gelden. Zo’n cao wordt dan algemeen verbindend verklaard. Horen werkgevers niet bij de cao-partijen, maar vallen zij wel onder de bedrijfstak? Dan moeten zij zich aan de algemeen verbindend verklaarde cao-bepalingen houden en deze op hun werknemers toepassen. Dat betekent dat ook uitzendbureaus die geen ABU lid zijn de ABU cao moeten toepassen gedurende de periode dat deze cao algemeen verbindend is.


Een cao wordt meestal voor 1 of 2 jaar algemeen verbindend verklaard. Daarna wordt er opnieuw onderhandeld. Gedurende de periode dat een cao niet algemeen verbindend is, moeten ABU leden zich toch aan de ABU cao houden. Niet-leden moeten zich gedurende die periode houden aan de flexwet die onderdeel is van boek 7 van het (Nieuw) Burgerlijk Wetboek. Ook de uitzendbureaus die de ABU cao alleen zeggen te volgen. En hier schuilt een groot risico.

Wat gebeurt er als de ABU cao niet meer Algemeen Verbindend is?

Gemiddeld eens per twee jaar vervalt de Algemeen Verbindend periode van de ABU cao. Op dat moment moeten alle niet leden zich (met de volledige populatie aan flexwerkers) houden aan de flexwet uit het Burgerlijk Wetboek en niet aan de ABU cao. Dit heeft bijvoorbeeld grote gevolgen voor de flexibiliteit qua contracten: De flexwet kent 26 weken flexibiliteit (bij wet geregeld dus) daarna geldt: de keten van contracten zoals dat voor elke werkgever in Nederland geldt.

Directe gevolgen

Geen 78 weken flexibiliteit voor niet ABU leden

Anders dan de ABU leden, mag een uitzendbureau dat geen ABU lid is tijdens de periode dat de ABU cao niet meer algemeen verbindend is geen gebruik meer maken van de flexibiliteit die de ABU cao biedt. Niet leden moeten zich dan houden aan de flexwet uit het Burgerlijk Wetboek. Niet leden mogen dan ook GEEN 78 weken flexibiliteit of uitsluiting van de loondoorbetalingsverplichting bieden gedurende die hele periode!

Opeens contracten onbepaalde tijd voor uitzendkrachten in Fase A

Bovenstaande heeft bijvoorbeeld tot gevolg dat medewerkers, langer dan 26 weken in dienst bij een uitzendbureau en twee keer ziek zijn geweest in fase A, direct recht hebben op een onbepaalde tijd contract.

Terugroepen van uitzendkrachten

Het uitzendbureau dat geen ABU-lid is, kan besluiten om (tegen de regels van de ABU in) medewerkers per direct terug te trekken om te voorkomen dat zij onbepaalde tijd contracten verwerven. Dit is natuurlijk geen goed werkgeverschap voor werknemers. Flexwerkers kunnen dit melden bij de SNCU of zelfs bij de rechter aanvechten.

Een circus van contracten

Wanneer de ABU cao weer algemeen verbindend is verklaard, moet het hele circus weer opnieuw worden ingericht. Alles moet weer volgens de ABU regels worden uitgevoerd.

Groter risico op faillissement bij uitzendbureaus die geen ABU-lid zijn

Doordat de uitzendbureaus die geen lid zijn van de ABU niet standaard worden gecontroleerd, is er een groot risico dat onregelmatigheden pas aan het licht komen bij een controle van de SNCU (cao politie). Bijvoorbeeld naar aanleiding van klachten van uitzendkrachten. Een controle van de SNCU heeft astronomische gevolgen (zeer hoge boetes) voor een uitzendbureau dat geen ABU lid is. De kans dat een uitzendbureau die boetes niet kan of wil betalen is aanwezig en dan dreigt al snel faillissement.

Aansprakelijkheid voor inleners en intermediairs

Bij een faillissement wordt de Wet Keten Aansprakelijkheid (WKA) ingeroepen. De WKA, Wet Keten Aansprakelijkheid is wat de naam in zich draagt. Iedere partij die zich in de financiële en contractuele keten van het juridisch werkgeverschap begeeft, draagt (mede) verantwoordelijkheid voor het correct uitvoeren daarvan. Met name het correct toepassen van de CAO en functie-indeling, inschaling, vaststellen beloning, bijhouden van periodieken, uitkering van het salaris, uitkeren van vergoedingen en verstrekkingen, berekenen van de juiste ADV en of ATV etc etc. Bij ingebrekestelling worden naheffingen en boetes direct opeisbaar bij elke zich in de keten bevindende partij. Dus ook de inlener of intermediair!

Imagoschade

Behalve financiële schade is ook imago van zo’n uitzendonderneming of backoffice direct teniet gedaan. Een ook de inlener en intermediair heeft kans op imagoschade en kan worden gezien als een bedrijf dat zijn werknemers “onderbetaalt en uitbuit”.

Conclusie

Hoewel uitzendbureaus en backoffice dienstverleners die alleen de ABU cao volgen het niet graag toegeven, kleven er wel degelijk grote gevolgen en risico's aan het werken met een partij die geen lid is van de ABU. Vooral tijdens de periode dat de ABU cao niet algemeen verbindend is. Maar ook wanneer bij controles grote boetes en naheffingen worden uitgedeeld. Dit leidt vaak tot een faillisement van het uitzendbureau en zadelt de inlener en intermediair mogelijk op met grote financiële -en imagoschade.

One

Professional Backoffice


One is marktleider in backoffice services voor uitzenders. Wij zijn een fullservice backoffice dienstverlener voor intermediairs in de flexbranche zoals: uitzendbureaus, detacheringsbureaus, werving & selectiebureaus. Wij werken als enige in Nederland uitsluitend voor, of in opdracht van, intermediairs. One is volwaardig ABU lid.


Wij fungeren als juridisch werkgever en verzorgen voor ondernemers in de flexbranche de personeels- & salarisadministratie. Met One als jouw volledig gecertificeerde backoffice op de achtergrond kan jij je richten op waar je goed in bent: het maken van de juiste match. One doet de rest!

Meer weten?

Vraag een vrijblijvende offerte aan of neem contact met ons op.


T 020-8451074

E. info@onepayroll.nl

I. www.onepayroll.nl

Ja, stuur mij meer informatie over de backoffice diensten van One. Ik ontvang graag een offerte.